Agriculture (782)
Communications (593)
Computers (2361)
Construction (5335)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1278)
Health (4165)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10476)
Supply (6657)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13059 tenders and 538 categories in our website



  Tenders Agriculture (EU) Food, beverages, tobacco and related products [403802-2017]

  (EU) Food, beverages, tobacco and related products [403802-2017]

  Closing Date
  2017-11-14
  Status
  Past Closing Date
  Issued by
  Procedura de licitatie deschisa pentru achizitie alimente hrana oameni, împartita în 35 de loturi a carei valoare totala este de 1 753 860,76 RON. Se vor încheia acorduri cadru cu doua contracte subsecvente pentru fiecare lot în parte. Fiecare participant la procedura are posibilitatea de a depune oferte pentru 1 (un) lot, mai multe sau pentru toate loturile.