Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2362)
Construction (5338)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1279)
Health (4168)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10486)
Supply (6662)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13062 tenders and 539 categories in our website  Tenders Agriculture Landscape horticulture

  Landscape horticulture

  Landscape horticulture
  Listings 

  ZLC 2/2018 Tender for the Provision and Planting of Tr...

  Tender

  Tender for the Provision and Planting of Trees and Plants using Environmentally Friendly Materials and Practices as part of the Urban Greening Project 2017

  Closing Date2018-03-23
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Entretien des espaces verts de plusieurs résidences

  Closing Date12 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [129447-2018]

  Travaux de rénovation et de mise en conformité de l'accessibilité du parvis du Palais de l'Europe à Strasbourg.

  Closing Date2018-04-16
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Le marché prendra effet au 1.7.2018 jusqu'au 31.12.2019. À l'échéance de cette période, le contrat pourra être reconduit 2 fois (du 1.1.2020 au 31.12.2020 et du 1.1.2021 au 31.12.2021) pour une période de 1 an chacune.

  Closing Date2018-04-18
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Le présent marché a pour objet l’entretien des espaces verts de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

  Closing Date2018-03-22
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Grünanlagenpflege

  Closing Date2018-03-29
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date26 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi: manutenzione di tappeti erbosi, cura e manutenzione delle alberature, degli arbusti, delle siepi, di aiuole e fioriere, pulizia di aree verdi, gestione informatizzata e censimento informatiz ...
  Read More...

  Closing Date21 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per gli anni 2018, 2019 e 2020 delle aree verdi, delle rotatorie e di alcune aree con fiori e arbusti di competenza co ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-16
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  L'appalto è suddiviso in due lotti e ciascun lotto prevede le seguenti prestazioni:: A) Manutenzione ordinaria del verde; B) Pulizia e tutela igienica aree verdi; C) Impianti di irrigazione; D) Interventi per addobbi floreali; E) Censimento delle are ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-16
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Parks maintenance services [114193-2018]

  L'appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale come di seguito specificato: verde pubblico (parchi, giardini, siepi, aiuole alberate coltivate, alberate spo ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-16
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Affidamento del servizio di manutenzione quadriennale delle aree a verde presso gli edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo, oltre ai lavori straordinari da realizzare nel corso della prima annualità contrattuale

  Closing Date2018-04-04
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale: parchi, giardini, verde stradale, edifici residenziali, scuole e impianti sportivi. CIG 73555220C7

  Closing Date2018-03-26
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Tree-cutting services [143747-2018]

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na odnowieniu zieleni w parkach na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą tj. Parku Miejskim, Parku Lwa i Parku przy ul. Fabrycznej w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprze ...
  Read More...

  Closing Date21 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Przedmiotem zamówienia jest utworzenie 4 terenów zielonych w Inowrocławiu w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w r ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-09
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Cleaning services [138586-2018]

  Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz terenów zewnętrznych przed budynkami: Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sądu Rejonowego w Bochni wraz z utrzymaniem terenów zielonych przy tych obiektach

  Closing Date17 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Sewage, refuse, cleaning and environmental service...

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych (wyszczególnionych W pkt. 2 – 5) na terenach oraz w budynkach stanowiących własność Gminy Wałb ...
  Read More...

  Closing Date4 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa roślin sezonowych wraz z transportem, posadzeniem na wcześniej przygotowanych przez wykonawcę kwietnikach w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 1, 1a, 1b, 1c, 4 i 5 do SIWZ podanej w roślin do nasadzeń na kwietni ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-10
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Parks maintenance services [088621-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja różanek wraz z dostawą i posadzeniem krzewów róż oraz zakładanie i koszenie trawników w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamó ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-05
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Scopul acordului-cadru il reprezinta serviciile publice de amenajare si intretinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice si achizitia de materiale necesare amenajarii acestora in Municipiul Brasov. Autoritatea contractanta va raspunde in mod ...
  Read More...

  Closing Date13 days
  StatusIssued
  Issued byTED