Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2364)
Construction (5339)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1280)
Health (4174)
HVAC (641)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10487)
Supply (6665)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 10850 tenders and 539 categories in our website  Tenders Construction Refurbishment

  Refurbishment

  Listings 

  CT2175/2018 CT2175/2018 Tender for Refubishment Works i...

  Tender

  CT2175/2018 Tender for Refubishment Works in Public Gardens at Mriehel Using Environmentally Friendly Methods CT2175/2018

  Closing Date22 days
  StatusIssued
  TypeTender

  023-0574/18 REFURBISHMENT WORKS TO HIGH ENERGY EFFICIEN...

  REFURBISHMENT WORKS TO HIGH ENERGY EFFICIENCY STANDARDS USING ENVIRONMENTAL FRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS AND PRODUCTS AT THE NATIONAL BLOOD TRANSFUSION CENTRE, G'MANGIA LEVEL 00 AND LEVEL 02 023-0574/18

  Closing Date2018-07-05
  StatusPast Closing Date

  CT2179/2018 CT2179/2018 TENDER FOR REFURBISHMENT WORKS...

  Tender

  CT2179/2018 TENDER FOR REFURBISHMENT WORKS INCLUDING MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES, AT THE ONE STOP SHOP – BLOCK 4 FLORIANA, FOR THE OFFICE OF THE COMMISIONER FOR REVENUE CT2179/2018

  Closing Date2018-06-26
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  (EU) Refurbishment work [269532-2018]

  Accord-cadre à bon de commande. Travaux d'entretien (logements et parties communes) électricité, plomberie, menuiseries et peinture — revêtement de sols

  Closing Date6 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Overhaul and refurbishment work [242761-2018]

  Appalto di lavori per il risanamento soletta parcheggio seminterrato RSA Don Cuni, via Dante 2, Magenta.

  Closing Date6 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Overhaul and refurbishment work [244913-2018]

  Accordo quadro triennale con n. 3 operatori economici sul quale basare la stipula di contratti annuali per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione degli immobili in uso a qualsiasi titolo alla asl roma 2 rientranti nelle categorie SOA specifi ...
  Read More...

  Closing Date2 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Construction work [240656-2018]

  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej i odzysku c ...
  Read More...

  Closing Date2018-07-12
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Preservation services of historical buildings [242...

  Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rewaloryzacji cmentarza wojennego nr 388 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w zakresie: Mauzoleum Poległych w I wojnie światowej zlokalizowanego w części pd.-zach. kwatery poległy ...
  Read More...

  Closing Date2018-07-17
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Medical equipments [251760-2018]

  Dostawa i montaż angiografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. I Radiologii Interwencyjnej szpitala SPSK1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 wraz z niezbędnymi pracami remontowo-budowlanymi.

  Closing Date2018-06-25
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED