Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2362)
Construction (5338)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1279)
Health (4168)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10485)
Supply (6662)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13196 tenders and 539 categories in our website  Tenders Agriculture Horticulture

  Horticulture

  Horticulture
  Listings 

  ZLC 2/2018 Tender for the Provision and Planting of Tr...

  Tender

  Tender for the Provision and Planting of Trees and Plants using Environmentally Friendly Materials and Practices as part of the Urban Greening Project 2017

  Closing Date1 day
  StatusIssued
  TypeTender

  MXR/001/2018 SUPPLY AND MAINTENANCE OF TREES AND SEASO...

  Tender

  SUPPLY AND MAINTENANCE OF TREES AND SEASONAL PLANTS IN POTS

  Closing Date2018-02-26
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Le présent marché a pour objet l’entretien des espaces verts de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

  Closing DateToday
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Grünanlagenpflege

  Closing Date7 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Horticultural services [064119-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Δημόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός, για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια - Μελέτη 3/2017», προϋπολογισμού €3 190 000,24, με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-12
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale: parchi, giardini, verde stradale, edifici residenziali, scuole e impianti sportivi. CIG 73555220C7

  Closing Date4 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date33 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date15 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa roślin sezonowych wraz z transportem, posadzeniem na wcześniej przygotowanych przez wykonawcę kwietnikach w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 1, 1a, 1b, 1c, 4 i 5 do SIWZ podanej w roślin do nasadzeń na kwietni ...
  Read More...

  Closing Date19 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [099815-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, ...
  Read More...

  Closing Date14 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [099821-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej podzielonych na 11 części zwane dalej pakietami: Pakiet nr 1 leśnictwo Świerki, Pakiet nr 2 leśnictwo Kalenica, Pakiet nr 3 leśnictwo Zdrojowisko, Pakiet nr 4 leśnictwo Przygórze, ...
  Read More...

  Closing Date20 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Parks maintenance services [088621-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja różanek wraz z dostawą i posadzeniem krzewów róż oraz zakładanie i koszenie trawników w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamó ...
  Read More...

  Closing Date14 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Parks maintenance services [073026-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1) Zamawiający wymaga zatrud ...
  Read More...

  Closing DateToday
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Services incidental to logging [068860-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z zmianami – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu po ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-01
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Wykonanie: wycinki drzew i krzewów, cięć pielęgnacyjnych, przesadzanie drzew wykonanie nowych nasadzeń oraz pielęgnacja posadzonej zieleni w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – etap II – realizowanego w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska mi ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-20
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date18 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Trees [086144-2018]

  Acord-cadru valabil de la data semnarii pana la 15.9.2018. 1) Lot 1 – Arbori: — cantitate minimă 84 bucăți, — cantitate maximă 870 bucăți, — valoare minimă acord-cadru 34 690,82 RON, — valoare maximă acord-cadru 359 378,85 RON. 2) Lot 2 – Arbusti: ...
  Read More...

  Closing Date4 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips [066...

  Achizitia materialului dendro-floricol necesar, in mod etapizat, in functie de programele si masurile de interventie determinate anual la nivel municipal, in raport cu executia bugetara si capacitatea de implementare (plantare + gestiune a plantatiilor af ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-19
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Planting and maintenance services of green areas [...

  Întretinere si amenajare a spatiilor verzi din municipiul Satu Mare. Estimarile minime si maxime pentru contractul subsecvent si acordul-cadru se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicita ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-15
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED