Agriculture (782)
Communications (593)
Computers (2361)
Construction (5335)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1278)
Health (4165)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10476)
Supply (6656)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 12907 tenders and 538 categories in our website  Tenders Services Project Mgmt

  Project Mgmt

  Project Mgmt
  Listings 

  CT3049/2017 Provision of Project Management and Suppor...

  Tender

  Provision of Project Management and Support for the Implementation of the National EHealth Services Programme

  Closing Date23 days
  StatusIssued
  TypeTender

  CT2175/2017 Structural, Costing and Project Management...

  Tender

  Structural, Costing and Project Management Consultancy Services For the Retrofitting of Block F2.1 at MDH

  Closing Date23 days
  StatusIssued
  TypeTender

  3032/2017 Tender for the Provision of Project Manageme...

  Tender

  Tender for the Provision of Project Management and Technical Engineering Services for the Rehabilitation of Chadwick Lakes

  Closing Date11 days
  StatusIssued
  TypeTender

  018-6042/17 [CPSU1010/2017] TENDER FOR THE PROVISION O...

  Tender

  TENDER FOR THE PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES IN RELATION TO THE PATIENT CONSENT MANAGEMENT SYSTEM - PART OF ERDF 02.035

  Closing Date2017-10-12
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  CT3056/2017 - CONSTRUCTION OF ENTERPRISE HUB AND INFRAS...

  Tender

  CONSTRUCTION OF ENTERPRISE HUB AND INFRASTRUCTURAL WORKS USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY METHODS AND MATERIALS AT, XEWKIJA INDUSTRIAL ESTATE

  Closing Date2 days
  StatusIssued
  TypeTender

  TM 043/2017 Tender for Environmental Planning Services...

  Tender

  Tender for Environmental Planning Services at Existing and Proposed Ferry Landing Places

  Closing Date2017-10-17
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  Q19/2017 - AACCCD/84/2017 The Provision of Project Sup...

  Tender

  The Provision of Project Supervisor and Related Health and Safety Services for the AACCD.

  Closing Date2017-09-27
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  MPU-MFCS/17007 - COORDINATION SERVICES FOR AN EU ERDF P...

  Tender

  COORDINATION SERVICES FOR AN EU ERDF PROJECT: INVESTING IN AN ENERGY EFFICIENCY SYSTEM FOR ST. VINCENT DE PAUL, LUQA.

  Closing Date2017-10-09
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  EWA/98/2017 Project Manager for an EU ERDF Co-Financed...

  Tender

  Project Manager for an EU ERDF Co-Financed Project on the Retrofitting of Energy Efficiency Lighting on Existing Infrastructure in Arterial and Distributor Roads in Malta-ERDF.Pa4.0066

  Closing Date2017-10-12
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  MESDC 64/2017 Tender for the Formulation of Business P...

  Tender

  Tender for the Formulation of Business Plan in Connection with Ambjent Malta

  Closing Date2017-09-29
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  EWA/99/2017 Project Administrator for an EU ERDF Co-Fi...

  Tender

  Project Administrator for an EU ERDF Co-Financed Project For The Retrofitting of Energy Efficient Lighting on Existing Infrastructure In Arterial and Distributor Roads In Malta

  Closing Date2017-10-06
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  CT3038/2017 Tender For The Provision of Project Manage...

  Tender

  Tender For The Provision of Project Management, Information Technology, Legal and Architectual Consultancy Services in relation to the Digital Tourism Platform

  Closing Date2017-09-26
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  (EU) Zoological services [353433-2017]

  Gegenstand der Ausschreibung ist die Durchführung von Life+ Projektinhalten gemäß der geänderten Version des Grant Agreement LIFE+12-BIO_AT_000143 LIFE Northern Bald Ibis (relevante Teile des Grant Agreements werden in den Ausschreibungsunterlagen zur Ver ...
  Read More...

  Closing Date8 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Supervision of project and documentation [386031-2...

  L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

  Closing Date15 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work for sports facilities [396971-20...

  II.1.5.1)Przedmiotem zamówienia są dwa zadania, których celem jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 na działce nr 15/3 obr. 074 oraz części działek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. ...
  Read More...

  Closing Date22 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Architectural design services [376190-2017]

  Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń ...
  Read More...

  Closing Date15 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Supervision of building work [369757-2017]

  Zamówienie obejmuje przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, nadzór inwestorski, rozliczenie, kontrolę realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz, zwanego dalej łącznie Inwest ...
  Read More...

  Closing Date8 days
  StatusIssued
  Issued byTED