Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2364)
Construction (5340)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1280)
Health (4174)
HVAC (641)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10489)
Supply (6666)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 10175 tenders and 539 categories in our website  Tenders Health Medicine
  Listings 

  CPSU06120D18ST Framework Contract for the supply of Phe...

  Framework Contract for the supply of Phenoxymethylpenicillin oral solution CFT021-0747/18 CPSU06120D18ST

  Closing Date2018-07-30
  StatusPast Closing Date

  CPSU89040D18NB Framework Contract for the Supply of Chl...

  Framework Contract for the Supply of Chloral Hydrate 500mg per 5ml Oral Solution CFT:021-0749/18 CPSU89040D18NB

  Closing Date2018-07-30
  StatusPast Closing Date

  CPSU106065D187JB FRAMEWORK CONTRACT FOR THE SUPPLY OF :...

  FRAMEWORK CONTRACT FOR THE SUPPLY OF : ALPHATOCOPHERYL SUSPENSION 100MG/ML CFT021-0737/18 CPSU106065D187JB

  Closing Date2018-07-26
  StatusPast Closing Date

  CPSU06119D18ST Framework Contract for the supply of Amo...

  Framework Contract for the supply of Amoxycillin and Clavulanic acid oral suspension CFT021-0744/18 CPSU06119D18ST

  Closing Date2018-07-26
  StatusPast Closing Date

  CT2151/2018 TENDER FOR THE SUPPLY OF MYCOPHENOLATE PREP...

  Tender

  TENDER FOR THE SUPPLY OF MYCOPHENOLATE PREPERATIONS - CT 2151/2018 CT 2151/2018

  Closing Date2018-08-02
  StatusPast Closing Date
  TypeTender

  05078D18SM framework contract for the supply of Lidocai...

  framework contract for the supply of Lidocaine (Lignocaine) 4percent w/v Topical Solution 021-0698/18 05078D18SM

  Closing Date2018-07-16
  StatusPast Closing Date

  CFT021-10680-18 Call for Quotations for the Supply of G...

  Quote

  Call for Quotations for the Supply of Gabapentin 50mg per ml Oral Solution CPSU152062P18TW CFT021-10680-18

  Closing Date2018-07-06
  StatusPast Closing Date
  TypeQuote

  CPSU06114P18ST Call for quotations for the supply of T...

  Quote

  Call for quotations for the supply of Trimethoprim and Sulphamethoxazole oral paediatric suspension CFQ021-10681/18 CPSU06114P18ST

  Closing Date2018-07-06
  StatusPast Closing Date
  TypeQuote

  (EU) Pharmaceutical products [286912-2018]

  Pharmaceutical products.

  Closing Date2018-07-30
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Medical equipments, pharmaceuticals and personal c...

  Disinfecting agents and cleaners

  Closing Date2018-06-21
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [280828-2018]

  Die IKK classic gibt hiermit bekannt, dass sie mit allen interessierten und geeigneten pharmazeutischen Unternehmen im Zeitraum vom 1.8.2018 bis zum 31.7.2020 zu verschiedenen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen nicht-exklusive Rabattvereinbarungen nac ...
  Read More...

  Closing Date659 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [280833-2018]

  Gegenstand dieser Veröffentlichung ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 130 a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit verschiedenen Wirkstoffen bzw. Wirkstoffkombinationen im Rahmen eines sogenannten „open-house-Modells“. Unter Vorgabe einheitliche ...
  Read More...

  Closing Date681 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Antisera [280836-2018]

  Fornitura di sieri e antisieri in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Brescia e Val Padana.

  Closing DateToday
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [276133-2018]

  Dostawę leków programowych oraz sprzętu medycznego do SPSK nr 1 PUM

  Closing Date2018-08-09
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Various medicinal products [286747-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych z podziałem na 59 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Wartość szacunkowa zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw ...
  Read More...

  Closing Date2018-08-07
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [288459-2018]

  Dostawa produktów farmaceutycznych wg podziału na 20 pakietów. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 2 do niniejszej SIWZ).

  Closing Date2018-08-13
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [288460-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku do SIWZ - pakietach (pakiety 1-13).

  Closing Date2018-08-14
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [264672-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą. W Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w pakietach w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działa ...
  Read More...

  Closing Date2018-07-20
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Pharmaceutical products [271842-2018]

  Dostawa leków programowych - program lekowy - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego

  Closing Date2018-07-19
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Chemical products [286723-2018]

  Acuerdo marco para el suministro de reactivos, material fungible, animales de experimentación y equipamiento para todos los proyectos y programas de investigación de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa; A ...
  Read More...

  Closing Date2018-08-03
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED