Agriculture (782)
Communications (593)
Computers (2361)
Construction (5335)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1278)
Health (4165)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10476)
Supply (6656)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 12907 tenders and 538 categories in our website  Tenders Supply Road Markings

  Road Markings

  Listings 

  CT3056/2017 - CONSTRUCTION OF ENTERPRISE HUB AND INFRAS...

  Tender

  CONSTRUCTION OF ENTERPRISE HUB AND INFRASTRUCTURAL WORKS USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY METHODS AND MATERIALS AT, XEWKIJA INDUSTRIAL ESTATE

  Closing Date2 days
  StatusIssued
  TypeTender

  (EU) Installation of road signs [394712-2017]

  Le marché a pour objet la fourniture et la pose de signalétique intérieure et extérieure au siège de place d'Armes et dans les centres et antennes appartenant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.

  Closing Date15 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Road construction works [396972-2017]

  3.1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Zachodniej w Łomiankach na odcinku między ulicami Zieloną i Sierakowską w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej” – zad. 2014/03. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegól ...
  Read More...

  Closing Date24 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Road construction works [359437-2017]

  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Brukowej w zakresie przebudowy chodnika i zatoki autobusowej oraz budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łomianki. 3.1.1 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących ...
  Read More...

  Closing Date2017-10-19
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Construction work for water and sewage pipelines [...

  1. Zamówienie obejmuje wykonanie: a) 198 mb nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wjazdami i chodnikami z kostki betonowej typu polbruk i stałą organizacją ruchu, b) 1135 mb kanału deszczowego z rur GRP, c) 156 mb kanału deszczowego z rur kamionkowych ...
  Read More...

  Closing Date2017-10-13
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Installation of traffic monitoring equipment [3278...

  Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT): — ...
  Read More...

  Closing Date8 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Mechanical excavators [401658-2017]

  Obiectul contractului consta in furnizarea de utilaje si echipamente pentru dotarea Administratia Strazilor Bucuresti.

  Closing Date22 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work for highways [361168-2017]

  Lucrari ramase de executat – lucrari drum si lucrari poduri, conform caietului de sarcini.

  Closing Date2017-10-05
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Road junction construction work [327825-2017]

  — In order to improve the performance of traffic signals, TfGM is to implement adaptive traffic signal control (SCOOT/ MOVA) at various locations throughout the Greater Manchester conurbation. SCOOT is Split Cycle Offset Optimisation Technique. MOVA is Mi ...
  Read More...

  Closing Date2017-09-22
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED