Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2362)
Construction (5338)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1279)
Health (4168)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10486)
Supply (6663)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13324 tenders and 539 categories in our website  Tenders Communications Installation

  Installation

  Installation
  Listings 

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) High-voltage cable [148068-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Site preparation work [122744-2018]

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 oraz zapisami niniejszej SIWZ; 2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ...
  Read More...

  Closing Date10 days
  StatusIssued
  Issued byTED