Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2362)
Construction (5338)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1279)
Health (4168)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10485)
Supply (6662)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13196 tenders and 539 categories in our website  Tenders Agriculture Services

  Services

  Services
  Listings 

  RLC/T/0168/18 TENDER FOR THE UPKEEP AND GRASS CUTTING ...

  Tender

  TENDER FOR THE UPKEEP AND GRASS CUTTING OF NON URBAN ROADS – IR-RABAT LOCAL COUNCIL - USING LOW EMISSION TRANSPORT SERVICES

  Closing Date4 days
  StatusIssued
  TypeTender

  RFQ/03/2018 Request for Quotes for Plant Maintenance S...

  Quote

  Request for Quotes for Plant Maintenance Service

  Closing Date2018-02-23
  StatusPast Closing Date
  TypeQuote

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date29 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date28 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Agricultural services [104370-2018]

  Η σήμανση - ανάρτηση, οι αλλαγές, η απανάρτηση, ο καθαρισμός 5.267 παγίδων, για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου και οι δειγματοληψίες για τη διαπίστωση προσβολών, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 20 ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-21
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Agricultural services [099867-2018]

  Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων, ...
  Read More...

  Closing Date11 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date15 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Forest sectoral planning services [106780-2018]

  Wykonanie opracowań fitosocjologicznych wraz z aktualizacją siedlisk przyrodniczych lasów Nadleśnictw Bełchatów, Grotniki, Kolumna, Skierniewice i Wieluń. Zamawiający działając na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skróciło ...
  Read More...

  Closing Date13 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [102136-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodow ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-21
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [099815-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, ...
  Read More...

  Closing Date14 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [099821-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej podzielonych na 11 części zwane dalej pakietami: Pakiet nr 1 leśnictwo Świerki, Pakiet nr 2 leśnictwo Kalenica, Pakiet nr 3 leśnictwo Zdrojowisko, Pakiet nr 4 leśnictwo Przygórze, ...
  Read More...

  Closing Date20 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [079604-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Myszyniec, obejmujących: — realizację zadań ochronnych określonych w PZO dla Myszyniec ...
  Read More...

  Closing Date5 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Services incidental to logging [068860-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z zmianami – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu po ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-01
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [059897-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodow ...
  Read More...

  Closing Date2018-02-26
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [033832-2018]

  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodo ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-12
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date28 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Forestry services [095004-2018]

  Servicii taieri de ingrijire in arborete tinere, degajari si curatiri din raza de activitate a Directiei Silvice Caras-Severin, conform prevederilor din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitariilo ...
  Read More...

  Closing Date8 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [097214-2018]

  Servicii silvice de regenerare a padurilor (recoltari de seminte, solarii, pepiniere, cultura si refacerea padurilor, taieri de îngrijire, protectia padurilor). Raspunsurile la toate eventualele solicitari de clarificari ale ofertantilor sau informatii su ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-19
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Forestry services [097256-2018]

  Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 5-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificar ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-14
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Services incidental to forestry [090953-2018]

  Prestari servicii de regenerarea padurilor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zi ...
  Read More...

  Closing Date7 days
  StatusIssued
  Issued byTED