Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2364)
Construction (5339)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1280)
Health (4174)
HVAC (641)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10487)
Supply (6665)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 10850 tenders and 539 categories in our website  Tenders Furniture Hospital

  Hospital

  Listings 

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date28 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date20 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Medical equipments [258275-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Ogólnego w Kolnie według listy poniżej: 1) Pompa objętościow ...
  Read More...

  Closing Date6 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [262763-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. J ...
  Read More...

  Closing Date2018-07-02
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED