Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2364)
Construction (5339)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1280)
Health (4172)
HVAC (641)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10486)
Supply (6664)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 11413 tenders and 539 categories in our website  Tenders Services Plumbing

  Plumbing

  Plumbing
  Listings 

  CT2413/2018 CT2143/2018 - Tender for the Supply and Ins...

  Tender

  CT2143/2018 - Tender for the Supply and Installation of Sanitaryware and Mechanical and Electrical Services using Environmentally Friendly products for Various Schools in Malta. CT2413/2018

  Closing Date26 days
  StatusIssued
  TypeTender

  WSC/T/39/2018. Sewer mains and water mains rehabilitati...

  Tender

  Sewer mains and water mains rehabilitation at Gnien is-Sultan, Rabat, for the Water Services Corporation.

  Closing Date2018-05-04
  StatusIssued
  TypeTender

  (EU) Repair and maintenance services [170643-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [192400-2018]

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie położonym przy ul. Księży Młyn 13/15 w Łodzi. Zamówienie obejmuje prace w budynku głównym (zabytkowym), w tym: • Wykonanie izolacji i obudowy poddasza; • Wymurowanie kominów wentylacyjnych powyżej d ...
  Read More...

  Closing Date18 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Court building construction work [168057-2018]

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których celem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”, polegającego na budowie budynku wraz z zagospodarow ...
  Read More...

  Closing Date12 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Solar collectors for heat production [168092-2018]

  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Chmielnik, która jest realizowana w ramach projektu RPSW.03.01.00-26-0015/17 pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii ...
  Read More...

  Closing DateToday
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Meal-serving services [168215-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa żywienia pacjentów Zamawiającego, 2) zaprojektowanie i wykonanie łącznika służącego do transportu posiłków z kuchni do budynku Oddziału Obserwacyjno -Zakaźnego.

  Closing Date4 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Architectural, construction, engineering and inspe...

  Zadanie inwestycyjne polega na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków biurowo-magazynowych na Zespół Edukacyjny przy ul. Energetyków 7 na dz. 138/3, 138/4, 138/5, obręb 4 w Zielonej Górze, w sk ...
  Read More...

  Closing Date6 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [133577-2018]

  „CL4 — Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare de pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel–Unirii–Vitan) — 2 loturi” conform Anexei B — Informatii privind loturile: — Lot 1 — Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principa ...
  Read More...

  Closing Date29 days
  StatusIssued
  Issued byTED