Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2361)
Construction (5335)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1278)
Health (4166)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10479)
Supply (6659)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 11391 tenders and 539 categories in our website  Tenders Electrical
  Listings 

  (EU) Electricity [501855-2017]

  Purchase of electricity

  Closing Date2018-01-02
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electrical machinery, apparatus, equipment and con...

  Purchase of lightig and equipment

  Closing Date2018-01-09
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electricity [483109-2017]

  Procurement of electricity for personal needs.

  Closing Date2018-01-12
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electricity [480626-2017]

  Supply of Electricity.

  Closing Date2017-12-18
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Parts for warships [482884-2017]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Electricity [008114-2018]

  Η παρούσα, αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας, μέσω εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση των λειτουργικών ...
  Read More...

  Closing Date23 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Electricity [482959-2017]

  Fornitura dell'energia elettrica per tutte le utenze del Comune di Diamante.

  Closing Date2018-01-15
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electricity [476280-2017]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Electrical machinery, apparatus, equipment and con...

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów: Pakiet 1 Skaner naczyń krwionośnych. Pakiet 2 Kardiostymulator. Pakiet 3 Kapilaroskop. Pakiet 4 Kardiostylumatory. Pakiet 5 Defibrylatory. 3. ...
  Read More...

  Closing DateToday
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Electrical machinery, apparatus, equipment and con...

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej do fizykoterapii. 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów: Pakiet 1 Aparat do krioterapii - 2 sztuki. Pakiet 2 Aparat do laseroterapii - 1 sztuka. Pakiet 3 Aparat do ultradźwięków- 2 sz ...
  Read More...

  Closing Date2018-01-17
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electrical machinery, apparatus, equipment and con...

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej. 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 pakietów: Pakiet 1 Koncentratory tlenu – 6 sztuk Pakiet 2 Ssaki medyczne – 3 sztuki Pakiet 3 Łóżka szpitalne – 400 sztuk Pakiet 4 Wagi łóżkowe – 2 sztuk ...
  Read More...

  Closing Date2018-01-15
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Petroleum products, fuel, electricity and other so...

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest ...
  Read More...

  Closing Date2018-01-04
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Electricity [469555-2017]

  Zamówienie obejmuje: 1. Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów gminy Raciechowice. Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w „Wykazie punktów poboru energii”, będącym za ...
  Read More...

  Closing Date2017-12-29
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date23 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date25 days
  StatusIssued
  Issued byhidden

  - Registration / Login Required - New!

  Please login to access this tender.

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byhidden

  (EU) Transformer substation [004313-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED