Agriculture (783)
Communications (593)
Computers (2362)
Construction (5338)
Education (208)
Electrical (1842)
Furniture (1279)
Health (4168)
HVAC (639)
Projects (35)
Property (126)
Security (601)
Services (10486)
Supply (6662)
Tender Archive (9569)
  Training (307)
  Transport (1636)
  There are 13062 tenders and 539 categories in our website  Tenders Construction Foundation Works

  Foundation Works

  Listings 

  (EU) Site preparation work [122744-2018]

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 oraz zapisami niniejszej SIWZ; 2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ...
  Read More...

  Closing Date10 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [124817-2018]

  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: (i) budowy wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową w miejscowości Batowice i Dziekanowice oraz z przyległym uk ...
  Read More...

  Closing Date10 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Bus shelters [114034-2018]

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Część 2: Do ...
  Read More...

  Closing Date3 days
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction work [106853-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Solar collectors for heat production [099669-2018]

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (dalej „instalacji OZE” lub „inwestycji”) w domach prywatnych, obejmujące zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń, w ramach Projektu „Instalacja systemów odnawialnych ...
  Read More...

  Closing Date2018-04-09
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Site preparation work [074909-2018]

  Zamówienie obejmuje: 1. Założenie i pielęgnacja zieleni przy ul. 3 Maja w Wyszkowie. 2. Zakres robót obejmuje: przygotowanie podłoża, nasadzenie drzew liściastych, nasadzenie krzewów liściastych i iglastych, roślin okrywowych, założenie trawników, ściół ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-26
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Construction work [152191-2018]

  Closing Date1999-11-30
  StatusIssued
  Issued byTED

  (EU) Construction, foundation and surface works for hig...

  Obiectul contractului supus achizitiei publice consta in: — prestarea de servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire, — prestarea de servicii de asistenta tehnica din partea p ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-26
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Construction, foundation and surface works for hig...

  Expediente: C-SE0018/OEJ0. Obra de acceso norte a Sevilla, Tramo: Pago de Enmedio en el municipio de la Rinconada

  Closing Date2018-04-16
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED

  (EU) Engineering works and construction works [074908-2...

  Scape procure wishes to establish a framework agreement for use by or on behalf of public sector bodies (and their respective statutory successors and organisations created as a result of re-organisations or organisational changes). Applications are invit ...
  Read More...

  Closing Date2018-03-30
  StatusPast Closing Date
  Issued byTED